Datscha Insight

Datscha Insight on täysin uusi moduuli, jonka avulla käyttäjät voivat lisätä omien tietokantojensa, kuten esimerkiksi transaktioiden, omistuksien ja arvioiden käytettävyyttä ja arvoa visualisoimalla tiedot Datscha Insightissa ja yhdistelemällä tietoja jo palvelussa olevan tiedon kanssa. Datscha Insightin avulla käyttäjät pystyvät helposti ja nopeasti tekemään päätöksiä ja sitä kautta tehostamaan liiketoimintaansa.

Tärkeä osa Datscha Insightia on helppo ja hallittu tiedonjako sekä yrityksen sisäisesti että ulkoisesti. Käyttöoikeuden jakaminen on helppoa; sinä näet aina kuka informaation omistaa, ja kenelle se on jaettu.

Datscha Insightin avulla käyttäjät voivat:

  • lisää omien tietokantojensa, kuten esimerkiksi transaktioiden, omistuksien ja arvioiden käytettävyyttä ja arvoa lisäämällä tietoja palveluun ja yhdistelemällä niitä jo palvelussa olevan tiedon kanssa
  • tehostaa toimintaa nopealla, helpolla ja hallitulla tiedonjaolla sekä sisäisesti että halutessaan myös ulkoisesti vahvistaa omaa asiantuntemustaan ja kokemustaan visualisoimalla datan helposti joko kartoin, kuvaajin tai kaavioin.

Kiinnostuitko Datschasta? Tilaa demo!