PYYDÄ YHTEYDENOTTO

DATSCHAN BROKER RANKING H1

Datscha FI /

Datschan ensimmäisen vuosipuoliskon neuvonantajaraportti

Olemme julkaisseet listan niistä neuvonantajatahoista, jotka olivat suurimmalla edustuksella mukana vuoden alkupuolen transaktioissa.

Kilpailu markkinaosuuksista konsulttitalojen välillä käy vilkkaana. Myyjäosapuolta edustavista 15:sta suurimmasta neuvonantajasta Catellalla oli Ruotsin suurin transaktiovolyymi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Suomessa vuoden 2020 alkupuoliskoa veivät tasaväkisesti JLL ja CBRE. Molemmissa maissa oli selkeä ykkönen ostajapuolen edustajissa, Ruotsissa Newsec ja Suomessa CBRE. Toisella sijalla oli molemmissa maissa Cushman & Wakefield, joka edusti Suomessa myös myyjäosapuolta kolmannella sijalla JLL:n ja CBRE:n jälkeen.

Datscha on tuottanut Fastighetsvärldenille edellisten vuosien tapaan statistiikkaa markkinaosuuksista pohjautuen konsulttien transaktiovolyymeihin useissa eri kategorioissa vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kristina Andersson
Global Head of Research
kristina.andersson@datscha.com

LISÄÄ UUTISIA

VUOSIRAPORTTI 2020

Datscha FI /

Tiivistelmä vuoden 2020 Suomen transaktiomarkkinoista Haasteellinen 2020 – Vahva…