PYYDÄ YHTEYDENOTTO

CUSTOMER INSIGHT MAHDOLLISTAA ASIAKKAAN OMAN DATAN TEHOKKAAN KÄYTÖN

Datscha FI /

Customer Insightin avulla sinulla on nyt mahdollisuus koota kaikki kiinteistöihin liittyvät tiedot yhteen paikkaan. Vuosia alalla vaikuttaneina olemme huomanneet, että monilla asiakkaillamme on arvokasta tietoa, jota ei hyödynnetä yrityksissä täysimääräisesti. Siksi olemme kehittäneet Customer Insight -palvelun, jonka avulla voit visualisoida ja jakaa dataa kollegoidesi kesken. Asiakkaan dataa voidaan yhdistellä Datschan pohjatietojen kanssa, mikä rikastaa hakumahdollisuuksia sekä tarjoaa kattavamman yleiskuvan markkinasta. Asiakkaamme voivat ladata palveluun esimerkiksi transaktiotietoja, arvonmäärityksiä, vuokrasopimustietoja, tai vaikkapa visualisoida omat kiinteistökohteet karttanäkymässä. Asiakkaamme voi päättää, mitkä palveluun ladatut tiedot ovat koko organisaation nähtävissä tai mitkä ovat saatavilla esimerkiksi vain tietyn tiimin jäsenille.

Data päätöksenteon tukena

Tarkastele kaikkia toimintojanne tietyllä maantieteellisellä alueella: laatimianne arvonmäärityksiä, tehtyjä transaktioita, vuokrasopimustietoja, analyyseja jne. Vakuuta potentiaalinen asiakkaanne rakentamalla Customer Insightiin näytteitä asiantuntemuksestanne ja rikasta niitä yhdistämällä mukaan Datschan pohjadataa – näin muodostat kilpailijoitasi kattavampia näkemyksiä markkinasta. Customer Insightissa on valmiudet kaikkeen tähän.

Yhteistyö

Työskenteletkö tiimissä? Onko tiimiläisilläsi ja sinulla hallussa dataa, josta kollegasikin tai ehkä koko organisaatio hyötyisi? Miksi ette jakaisi toisillenne tätä sisältöä?

Hyödynnä tietojasi

Mitä hyötyä on arvokkaasta tiedosta, jos siihen ei pääse käsiksi? Customer Insight tekee tiedosta selkeästi jäsennellyn ja helposti haettavan.

Älä hukkaa dataa

Oletko koskaan yrittänyt tuloksetta etsiä aiemmin tekemääsi analyysiä? Kuinka paljon yrityksenne on menettänyt dataa työsuhteensa päättäneen työntekijän mukana? Kenties jopa ostitte raportin tajuamatta, että tämä tieto on jo olemassa organisaation sisällä? Customer Insightin myötä strukturoit, varastoit ja jaat yrityksen sisäisen datan tehokkaasti.

Haluatko kuulla lisää? Tulemme mielellämme ideoimaan kanssanne.

LISÄÄ UUTISIA

VUOSIRAPORTTI 2020

Datscha FI /

Tiivistelmä vuoden 2020 Suomen transaktiomarkkinoista Haasteellinen 2020 – Vahva…