Vuoden 2017 kaupankäyntivolyymi nousi Datschan tietojen mukaan ennätyslukemiin yhteensä 10,4 miljardiin euroon. Vuoden 2016 edelliset ennätyslukemat ylittyivät selkeästi.

Vuosi 2017 oli ennätyksellinen transaktiomarkkinoilla. Transaktiovolyymi ylsi vuonna 2017 ennätyslukemiin noin 10,4 miljardiin euroon. Vuoteen 2016 verrattuna volyymi kasvoi jopa 38 prosentilla, jolloin volyymi oli 7,5 miljardia euroa. Vuonna 2015 volyymi oli 5,8 miljardia euroa. Vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen kiinteistökauppavolyymi ylsi 1,1 miljardiin euroon, ja toisella  neljänneksellä volyymi oli noin 1,5 miljardia euroa. Kolmatta vuosineljännestä kasvatti erityisesti päätökseen saatettu kauppa Spondan osakekannasta, jonka arvo oli n. 3,8 miljardia.  Datschan transaktioseurannan mukaan Q3 volyymi oli 4,4 miljardia euroa. Viimeinen vuosineljännes oli myös vilkas, ja silloin volyymi ylsi 3,2 miljardiin. Viimeistä vuosineljännestä vauhditti erityisesti suuremmat portfoliokaupat, ja päätökseen saatettu CIC:n ja Blackstonen kauppa Logicorista.

Datschan transaktioseurannan mukaan ulkomaisten sijoittajien osuus volyymistä on 7,3 miljardia, joka vastaa 70 prosentin osuutta kokonaisvolyymistä. Vuonna 2016 ulkomaisten sijoittajien osuus oli  noin 29,3% kokonaisvolyymistä, joten ero viime vuoteen on jo nyt merkittävä. Lukumäärällisesti eniten sijoituksia Suomen kiinteistömarkkinoille on tullut Ruotsista, Iso-Britanniasta, Ranskasta, Saksasta ja Yhdysvalloista. Volyymin suhteen suurimpia sijoittajia olivat Yhdysvallat, Kiina, Ruotsi, Saksa ja Iso-Britannia.

Tilatyypeittäin katsottuna vuonna 2017 kaupoissa liikkui eniten toimistokiinteistöjä noin 44,6 prosentin osuudella koko kauppavolyymistä. Teollisuuskiinteistöjen osuus kauppavolyymista oli noin 18 prosenttia, ja liiketilakiinteistöjen osuus kolmanneksi suurin noin 17,5 prosentilla.

Vuoden 2017 suurin kauppa oli Q3 aikana päätökseen saatettu Blackstonen ja Spondan tekemä kauppa Spondan koko osakekannasta. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,8 miljardia euroa (31.03.2017) ja vuokrattava pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä. Toiseksi suurin kauppa oli Kiinan valtion eläkerahaston (CIC) ja Blackstonen välinen kauppa logistiikka- ja tuotantotiloihin erikoistuneesta kiinteistösijoitusyhtiö Logicorista. Kolmanneksi suurin kauppa oli TH Real Estaten hankkima osuus 50% Kampin kauppakeskuksesta ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

* Datscha ottaa tilastoihinsa mukaan vain yli neljän miljoonan euron arvoiset kiinteistökaupat. Datschan myyjän neuvonantajatilasto sisältää suorat ja yhtiömuotoiset kiinteistökaupat Suomessa ja perustuu kauppoihin, joissa mukana ollut myyjän neuvonantaja on Datschan tiedossa.

Lisätietoja:

Matti Uusivirta, Head of Sales, +358 40 865 1413, matti.uusivirta@datscha.com
Taru Kuusisto, Account Manager, +358 44 501 6698, taru.kuusisto@datscha.com