Kiinteistöjen transaktiovolyymi kasvoi merkittävästi vuoden 2017 kolmannen kvartaalin aikana. Datschan transaktioseurannan mukaan Q3 volyymi oli 4,4* miljardia euroa koko vuoden kokonaisvolyymin noustessa 7 miljardiin euroon. Kolmatta vuosineljännestä vauhditti erityisesti päätökseen saatettu kauppa Spondan osakekannasta, joiden kiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa.

Datschan transaktiovolyymiseurannan* mukaan vuoden 2017 tähänastisen aktiivisin neuvonantajan on CBRE 36,6 prosentin osuudella kokonaisvolyymistä. Brunswick Real Estate on toisella sijalla 21,0 prosentin osuudella ja Advium kolmantena 11,4 prosentin osuudella. Kauppojen lukumäärissä laskettuna tilanne on tasaisempi: ensimmäisellä sijalla on Newsec yhdeksällä kaupalla, ja toisen sijan jakavat taas CBRE ja JLL joilla molemmilla on tänä vuonna seitsemän kauppaa.

Julkaisemme tammikuussa 2018 kattavan koonnin vuodesta 2017. Raportissa on mukana kaikki edellämainitut, ja myös volyymi kaupungeittain ja tilatyypeittäin sekä ostajien neuvonantajien markkinaosuudet.

* Datscha ottaa tilastoihinsa mukaan vain yli neljän miljoonan euron arvoiset kiinteistökaupat. Datschan myyjän neuvonantajatilasto sisältää suorat ja yhtiömuotoiset kiinteistökaupat Suomessa ja perustuu kauppoihin, joissa mukana ollut myyjän neuvonantaja on Datschan tiedossa.
 

Lisätietoja:

Matti Uusivirta, Country Sales Manager, +358 40 865 1413, matti.uusivirta@datscha.com
Taru Kuusisto, Marketing and Research, +358 44 501 6698, taru.kuusisto@datscha.com