Tiivistelmä vuoden 2020 Suomen transaktiomarkkinoista

Haasteellinen 2020 – Vahva elpyminen viimeisellä vuosineljänneksellä

Poikkeuksellisen vuoden 2020 jälkeen, Suomen kaupallisten kiinteistöjen markkinat elpyivät vahvas­ti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Volyymi kasvoi 6 prosenttia edellisvuoteen nähden, vuoden viimeisen neljänneksen osuuden ollessa yhteensä 1,9 miljardia euroa. Tästä huolimatta koko vuoden transaktiovolyymi laski yhteensä 12 prosenttia edellisvuoteen nähden, vuoden kokonaisvolyymin ollessa 5,9 miljardia.

Pääkaupunkiseutu oli alueellisesti suosituin sijoittajien keskuudessa, 61 prosentin osuudella koko transaktiovolyymista vuotena 2020. Edellisvuoteen verrattuna transaktiovolyymi laski 14 prosenttia.

Voit ladata koko raportin kiinteistöjen transaktiomarkkinoista vuonna 2020 täyttämällä oikealla olevan lomakkeen.