Yleiset sopimusehdot

Datschan tämänhetkiset sopimusehdot (17.04.2019) löydät täältä: Yleiset Ehdot General Terms and Conditions 17.04.2019 .

Tehdyt muutokset:

17.04.2019, tarkennus kohtaan “8.3: Asiakas ei saa ladata/lisätä Datschan palveluun mitään henkilötietoja hyväksymättä ja allekirjoittamatta Datschan DPA tietosuoja sopimusta.

 

Datschan vanhat ehdot (12.06.2018 – 17.04.2019): Yleiset Ehdot General Terms and Conditions 12062018

Tehdyt muutokset:

12.06.2018, tarkennus kohtaan 2.4.: “Asiakas ei saa käyttää Tietokannasta saatavilla olevia tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolella ilman nimenomaista Väestörekisterin ennakkoon antamaa kirjallista lupaa.”

Vanhemmat versiot sopimusehdoista:

Yleiset Ehdot General Terms and Conditions 16112017