Tästä päivästä lähtien Datschan markkinainformaatiopalvelussa on saatavilla CBRE Finlandin tuottama markkinainformaatio pääkaupunkiseudulle.

Tiedot pitävät sisällään markkinavuokrat, vajaakäytöt ja tuottovaatimukset kolmeen eri tilatyyppiin; toimistot, retail ja teollisuus. Datscha on tehnyt yhteistyötä jo aiemmin CBRE Finlandin kanssa transaktioseurannassa. Datschan tavoitteena on tarjota tietoja markkinasta alan parhailta toimijoilta ja CBRE:n tuottama markkinainformaatio lisää palvelun ylivoimaista asemaa Pohjoismaiden suurimpana kiinteistömarkkinan analysointipalveluna. Jo aiemmin Datschan tiedontuottajiin Suomessa ovat lukeutuneet mm. Maanmittauslaitos ja Newsec Valuation Oy

 

February 7, 2014