Suomen kaupalliset kiinteistömarkkinat piristyivät selvästi alkuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kauppoja tehtiin yhteensä €900M (2013 €350M) arvosta. Alkuvuoden suurin kauppa (€176M) oli Sanomatalon myynti saksalaiselle Deka Immobilien -yhtiön kiinteistörahastolle.

Muita suuria kauppoja alkuvuonna olivat mm. YIT:n Keski-Pasilan keskuksen kehittämiseen liittyvät kiinteistöhankinnat (€125M), Trevianin 15 hoivakiinteistön myynti ruotsalaiselle Hemsölle (€100M) ja Sanomalan myynti niin ikään ruotsalaiselle Sagaxille (€55M). Merkille pantavaa kaupoissa on ulkomaalaisten sijoittajien suuri osuus, heidän hankkimiensa kiinteistöjen kokonaisarvon muodostaessa hieman yli puolet koko markkinasta.

”Suomen transaktiomarkkina on piristynyt selvästi alkuvuonna 2014 ja silmäänpistävää on ulkomaalaisten sijoittajien suuri osuus kokonaismarkkinasta. Vilkas joulukuu lupaili jo hyvää alkuvuodelle ja hyvä trendi näyttäisi jatkuneen alkuvuoden aikana”, toteaa Datschan Suomen maajohtaja Sami Vaateri. Suomen transaktiomarkkina on viime vuosina jäänyt karkeasti vuoden 2009 tasoille ja alan perinteisesti käyttämä voluumi on pyörinyt €2MRD vuosittaisella tasolla. ”Perinteisesti Q2 ja Q4 ovat vilkkaimmat vuosineljännekset, joten hyvä alkuvuosi lupaa erittäin hyvää koko vuodelle”, jatkaa Vaateri.

Datscha seuraa myös kiinteistökaupoissa toimivien myyjän neuvonantajien markkinaosuutta omassa transaktioseurannassaan ja Sanomatalon kaupassa neuvonantajana toiminut Advium (55.9%) oli euromääräisesti mitattuna ensimmäisellä sijalla. Toisena oli Tenzing (26.6%) ja kolmantena Newsec Advice (12.1%). ”Toistaiseksi julkaisemme tilastossa vain myyjän neuvonantajien kaupan arvoon perustuvat markkinaosuudet, mutta palvelun seuraavassa versiossa tarjoamme monipuolisemmat analysointimahdollisuudet markkinaan”, toteaa Vaateri.

Datschan transaktioseurannassa on mukana kaikki yli 4M€ suorat ja yhtiömuotoiset kiinteistökaupat Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsin transaktiomarkkina ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli runsaat €3000M jossa kasvua edelliseen vuoteen 51,5%.

 

April 8, 2014